Notodden Skolefilmfestival

Notodden skolefilmfestival - pyroteknikk

Notodden skolefilmfestival ble arrangert for første gang i 2012. Festivalen er årlig og inkluderer 1. til 10. trinn i grunnskolen og videregående skole .

Totalt 13 skoler med totalt ca 2.000 elever.

Festivalen har vært en del av den kommunale undervisningsplanen i Notodden siden 2013. Festivalen har vunnet den nasjonale prisen ‘Årets skolekino’ 4 ganger.


Dette får elevene:


1. – 4. trinn:

- skolekinovisning med undervisningsopplegg.

- tilgang på ”etter skoletid”-visninger på kino under festivaluken.

5. - 10. trinn:

- skolekinovisning med undervisningsopplegg.

- tilgang på ”etter skoletid”-visninger på kino under festivaluken.

- besøk av en profesjonell filmskaper ut på skolene:

5. trinn – manusforfatter

6. trinn – regissør

7. trinn – skuespiller/casting

8. trinn – spesialeffekter

9. trinn – pyroteknikk

10. trinn - relevante besøk i forhold til filmvisning/tema

Videregående skole:

- skolekinovisning med undervisningsopplegg.

- tilgang på ”etter skoletid”-visninger på kino under festivaluken.


Med skolefilmfestivalen ønsker vi å skape et engasjement for film og å bidra til en økt forståelse for film ikke bare som underholdning, men også som læringsmedium, kunstnerisk utrykk og yrkesvei.

Alle filmskaperbesøkene skal gi elevene god innsikt i filmskaperyrkene og inneholde praktiske oppgaver med elevmedvirkning. Elevenes møte med en ny retning innen filmskaperyrket hvert år gjør at de etter endt grunnskolegang i Notodden skal ha solid kunnskap om, og innsikt i, film og filmskaperyrket. Vi ønsker også å øke kompetansen i skolen og skape en forståelse for film som læringsmedium og som et bidrag til og nå læringsmål.

Målet med festivalen er å utvikle en struktur som sikrer en bærekraftig utvikling av skolefilmsatsingen og forståelsen av film i Notodden og Hjartdal kommune, og det gjør vi ved å levere et kontinuerlige og forutsigbart arrangement med fokus på film og læring.

Kontaktinformasjon:


Hilde Hem - hilde.hem@notodden.kommune.no